Μια παγκόσμια αγορά για προηγμένα υλικά και τεχνολογίες για την παραγωγή, αποθήκευση και συγκομιδή ενέργειας 2022

Λογότυπο Εταιρείας

ΔΟΥΒΛΙΝΟ, 24 Νοεμβρίου 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Προστέθηκε η αναφορά “Παγκόσμια αγορά για προηγμένα υλικά και τεχνολογίες για παραγωγή, αποθήκευση και συγκομιδή ενέργειας”. του ResearchAndMarkets.com πρόταση.

Η προηγμένη καινοτομία υλικών βελτιώνει σημαντικά την παραγωγή ενέργειας. Η ανάπτυξη νέων υλικών για υψηλή χωρητικότητα και βιώσιμες προηγμένες τεχνολογίες αποθήκευσης, παραγωγής και συγκομιδής ενέργειας είναι κρίσιμης σημασίας για την εφαρμογή λύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για δίκτυα ενέργειας.

Η παγκόσμια αγορά προηγμένων υλικών και τεχνολογιών παραγωγής, αποθήκευσης και συγκομιδής ενέργειας περιλαμβάνει τεχνολογίες, υλικά, αγορές, εφαρμογές, έσοδα και εταιρείες σε μπαταρίες, υπερπυκνωτές, κυψέλες καυσίμου, φωτοβολταϊκά, συλλογή ενέργειας και ανεμογεννήτριες.

Τα υλικά και οι τεχνικές περιλαμβάνουν:

 • Τρέχουσα δραστηριότητα που καλύπτει μπαταρίες ιόντων λιθίου και παραλλαγές, τρέχουσες αγορές και προηγμένες καινοτομίες υλικών.

 • Μπαταρίες λεπτής μεμβράνης στερεάς κατάστασης.

 • Ευέλικτες, ελαστικές, περιστρεφόμενες και εύκαμπτες μπαταρίες.

 • Υπερπυκνωτές.

 • Αποθήκευση χημικής ενέργειας – Power-to-Gas (PtG) και Power-to-Liquid (PtL).

 • Αποθήκευση θερμικής ενέργειας (υλικά αλλαγής φάσης, αναστρέψιμες θερμοχημικές αντιδράσεις).

 • Κυψέλες καυσίμου (PEM, στερεό οξείδιο)

 • Προηγμένα σύνθετα υλικά για πτερύγια ανεμογεννητριών.

 • Αντιδιαβρωτικά επιχρίσματα για υπεράκτιες εγκαταστάσεις.

 • Φωτοβολταϊκές τεχνολογίες (λεπτής μεμβράνης, ευέλικτη, DSCC, οργανική, περοβσκίτης, εναλλακτικές λύσεις φωτοβολταϊκών από ανόργανο πυρίτιο, παράλληλη φωτοβολταϊκή ενέργεια, συγκεντρωμένη ηλιακή ενέργεια, αγροβολταϊκά, πλωτά Φ/Β, BIPV).

 • Συγκομιδή ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της συγκομιδής θαλάσσιας ενέργειας.

 • Υλικά που παράγουν ηλεκτρισμό από κραδασμούς.

Τα περιεχόμενα της αναφοράς περιλαμβάνουν:

 • Σε βάθος ανάλυση προηγμένων υλικών και τεχνολογιών για μπαταρίες, υπερπυκνωτές, κυψέλες καυσίμου, φωτοβολταϊκά, συλλογή ενέργειας και ανεμογεννήτριες.

 • Τάσεις της αγοράς και μελλοντικές προοπτικές.

 • Παγκόσμια έσοδα, ανά αγορά και τεχνολογία, ιστορικά και προβλέψεις για το 2033.

 • Περισσότερα από 500 εταιρικά προφίλ. Οι εταιρείες με προφίλ περιλαμβάνουν Nanoramic, NAWA Technologies, Nano One Materials, Birla Carbon, Brilliant Matters, Epicin, Heliatech, Salient Energy, Enerpoly, Skeleton Technologies, Ioxus, UNESCO, Elica, UniEnergy Technologies, Empreus, Empreus, Emprelarus, Empreus, Bright Solar, Ciel & Terre, Vast Solar, Sunyu, Ocean Harvesting Technologies και Novy Energy.

Κύρια θέματα που καλύπτονται:

1 Μεθοδολογία Έρευνας

2 Αποθήκευση ενέργειας
2.1 Μπαταρίες
2.1.1 Τρέχουσα αγορά μπαταριών
2.1.2 Προγράμματα οδήγησης αγοράς
2.1.3 Προηγμένα υλικά για μπαταρίες
2.1.4 Ευέλικτες και εκτάσιμες μπαταρίες για ηλεκτρονικά
2.1.5 Μπαταρίες ιόντων λιθίου και παραλλαγές
2.1.6 Μπαταρίες λεπτής μεμβράνης στερεάς κατάστασης
2.1.7 Ευέλικτες μπαταρίες (συμπεριλαμβανομένων των ελαστικών, περιστρεφόμενων, εύκαμπτων και αναδιπλούμενων)
2.1.8 Εκτυπωμένες μπαταρίες
2.1.9 Μπαταρίες ροής οξειδοαναγωγής
2.1.10 Μπαταρίες που βασίζονται σε ZN
2.1.11 Εταιρικά Προφίλ (214 Εταιρικά Προφίλ)
2.2 Σούπερ πυκνωτής
2.2.1 Περιγραφή τεχνολογίας
2.2.2 Ηλεκτρολύτες
2.2.3 Αγώγιμα υδρογέλες
2.2.4 Εύκαμπτοι και τεντωμένοι υπερπυκνωτές
2.2.5 Τυπωμένοι υπερπυκνωτές
2.2.6 Αγορά υπερπυκνωτών
2.2.7 Εταιρικά Προφίλ (34 Εταιρικά Προφίλ)
2.3 Αποθήκευση χημικής ενέργειας
2.3.1 Power-to-Gas (PtG)
2.3.2 Power-to-Liquid (PtL)
2.3.3 Πλεονεκτήματα του E-Fuel
2.3.4 Πρώτες ύλες
2.3.5 Παραγωγή
2.3.6 Ηλεκτρολυτής
2.3.7 Άμεση σύλληψη αέρα (DAC)
2.3.8 Κόστος
2.3.9 Προκλήσεις αγοράς
2.3.10 Εταιρείες
2.4 Αποθήκευση θερμικής ενέργειας
2.4.1 Αισθητή αποθήκευση θερμότητας
2.4.2 Αποθήκευση λανθάνουσας θερμότητας
2.4.3 Αναστρέψιμες θερμοχημικές αντιδράσεις
2.4.4 Υλικά Αλλαγής Φάσης
2.4.5 Εταιρείες (51 Εταιρικά Προφίλ)
2.5 Advanced Battery Analytics

3 κυψέλες καυσίμου
3.1 Εισαγωγή
3.2 Τεχνολογίες κυψελών καυσίμου
3.2.2 Κυψέλες καυσίμου στερεού οξειδίου
3.2.3 Άλλοι τύποι κυψελών καυσίμου
3.3 Αγορές και εφαρμογές
3.4 Παίκτες της αγοράς
3.5 Παγκόσμια αγορά έως το 2033, ανά Αγορά (Έσοδα)
3.6 Εταιρικά Προφίλ (41 Εταιρικά Προφίλ)

4 Φωτοβολταϊκά
4.1 Παγκόσμια αγορά ηλιακών φωτοβολταϊκών
4.2 Λεπτή μεμβράνη και εύκαμπτα ηλιακά κύτταρα
4.2.1 Ηλιακά κύτταρα ευαισθητοποιημένα με χρωστικές ουσίες
4.2.2 Οργανικά Φωτοβολταϊκά
4.2.3 Ηλιακά κύτταρα περοβσκίτη
4.2.4 Εναλλακτικά Φ/Β ανόργανου πυριτίου
4.2.5 Διαδοχικά Φωτοβολταϊκά
4.2.6 Μεταϋλικά
4.2.7 Μέθοδοι συλλογής
4.3 Παίκτες της αγοράς
4.4 Συγκεντρωμένη ηλιακή ενέργεια
4.4.1 Περιγραφή τεχνολογίας
4.4.2 Εμπορευματοποίηση
4.5 Αγροβολτικά
4.5.1 Περιγραφή τεχνολογίας
4.5.2 Εμπορευματοποίηση
4.6 Ολοκληρωμένα Φωτοβολταϊκά Κτιρίων (BIPV)
4.6.1 Φωτοβολταϊκοί υαλοπίνακες
4.6.2 Ηλιακά κύτταρα ευαισθητοποιημένα σε χρωστικές ουσίες (DSSCs)
4.6.3 Οργανικά ηλιακά κύτταρα (OSC)
4.6.4 Ηλιακά κύτταρα περοβσκίτη (PSC)
4.6.5 Ηλιακά κύτταρα Quantum Dot (QDSC)
4.6.6 Ηλιακά κύτταρα θειούχου κασσίτερου χαλκού ψευδαργύρου (CZTS)
4.7 Πλωτά φωτοβολταϊκά (FPV)
4.8 Παγκόσμια αγορά για φωτοβολταϊκά ηλιακά κύτταρα έως το 2033, ανά τεχνολογία (Έσοδα)
4.9 Εταιρικά Προφίλ (97 Εταιρικά Προφίλ)

5 Συλλογή ενέργειας
5.1 Αισθητήρες και συγκομιδή ενέργειας σε έξυπνα κτίρια
5.1.1 Πιεζοηλεκτρικά Υλικά
5.1.2 Θερμοηλεκτρικά Υλικά
5.2 Συγκομιδή ενέργειας για την τροφοδοσία Smartwatches
5.2.1 Αγώγιμα και ελαστικά νήματα
5.2.2 Αγώγιμα πολυμερή
5.3 Αυτοκίνητο
5.4 Μεταϋλικά
5.5 Ενεργοποίηση e-Textiles
5.5.1 Υπερπυκνωτές
5.5.2 Μπαταρίες
5.5.3 Συγκομιδή Ενέργειας
5.6 Συγκομιδή Θαλάσσιας Ενέργειας
5.7 Εταιρικά Προφίλ (56 Εταιρικά Προφίλ)

6 ανεμογεννήτριες
6.1 Προηγμένα Σύνθετα
6.2 Ανθεκτικά στη διάβρωση επιστρώσεις για εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας
6.3 Εταιρείες

7 παραπομπές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την αναφορά, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.researchandmarkets.com/r/jzc5au

CONTACT: CONTACT: ResearchAndMarkets.com Laura Wood,Senior Press Manager [email protected] For E.S.T Office Hours Call 1-917-300-0470 For U.S./ CAN Toll Free Call 1-800-526-8630 For GMT Office Hours Call +353-1-416-8900

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *