Συνεργατική έρευνα αγοράς

Η αγορά προηγμένων συστημάτων αλλαγής ταχυτήτων αυτοκινήτου θα φτάσει τα 18,1 $

PORTLAND, OR, 28 Νοεμβρίου 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύτηκε από την Allied Market Research, παγκοσμίως Automotive Advanced Shifter System Market 10,9 δισεκατομμύρια δολάρια δημιουργήθηκαν το 2021 και εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 18,1 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2031, σημειώνοντας CAGR 5,6% από το 2022 έως το 2031. Η έκθεση παρέχει …

Η αγορά προηγμένων συστημάτων αλλαγής ταχυτήτων αυτοκινήτου θα φτάσει τα 18,1 $ Read More »

Η αγορά εκτροπέων ροής θα φτάσει τα 1,04 δισεκατομμύρια δολάρια, με CAGR

PORTLAND, OR, 27 Νοεμβρίου 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Μια νέα έκθεση επιχειρηματικής ευφυΐας που δημοσιεύτηκε από την Allied Market Research, Global Αγορά εκτροπέων ροής δημιούργησε 251,50 εκατομμύρια δολάρια το 2021 και αναμένεται να φτάσει τα 1,04 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2031, σημειώνοντας CAGR 15,3% από το 2022 έως το 2031. Η έκθεση παρέχει λεπτομερή ανάλυση …

Η αγορά εκτροπέων ροής θα φτάσει τα 1,04 δισεκατομμύρια δολάρια, με CAGR Read More »

Η παγκόσμια αγορά χειρουργικών καπέλων αναμένεται να αποφέρει 791,1 εκατομμύρια δολάρια

PORTLAND, OR, 24 Νοεμβρίου 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύτηκε από την Allied Market Research, η παγκόσμια αγορά χειρουργικών κεφαλαίων κέρδισε 533,5 χιλιάδες δολάρια το 2021 και προβλέπεται να δημιουργήσει 719,1 χιλιάδες δολάρια έως το 2030, αποκαλύπτοντας ένα CAGR . 3,3% από το 2022 έως το 2030. Η έκθεση παρέχει λεπτομερή …

Η παγκόσμια αγορά χειρουργικών καπέλων αναμένεται να αποφέρει 791,1 εκατομμύρια δολάρια Read More »

Η παγκόσμια αγορά εξοπλισμού μαζικής μεταφοράς αναμένεται να

PORTLAND, OR, 18 Νοεμβρίου 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύτηκε από την Allied Market Research, παγκοσμίως Αγορά εξοπλισμού μαζικής μεταφοράς Κέρδισε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021 και προβλέπεται να αποφέρει 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2031, αποκαλύπτοντας CAGR 5,4% από το 2022 έως το 2031. Η έκθεση παρέχει λεπτομερή ανάλυση της …

Η παγκόσμια αγορά εξοπλισμού μαζικής μεταφοράς αναμένεται να Read More »

Αξία αγοράς 18,7 $ ανάκτησης ηλεκτρονικών αποβλήτων πολύτιμων μετάλλων

PORTLAND, OR, 18 Νοεμβρίου 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύτηκε από την Allied Market Research, παγκοσμίως Αγορά ανάκτησης ηλεκτρονικών αποβλήτων πολύτιμων μετάλλων Κέρδισε 9,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021 και προβλέπεται να αποφέρει 18,7 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2031, αποκαλύπτοντας CAGR 7,0% από το 2022 έως το 2031. Η έκθεση παρέχει λεπτομερή …

Αξία αγοράς 18,7 $ ανάκτησης ηλεκτρονικών αποβλήτων πολύτιμων μετάλλων Read More »

Το μέγεθος της αγοράς διαχείρισης στόλου IoT θα φτάσει τα 16 δισεκατομμύρια δολάρια

PORTLAND, OR, 18 Νοεμβρίου 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύτηκε από την Allied Market Research, παγκοσμίως Αγορά διαχείρισης στόλου IoT 6,4 δισεκατομμύρια δολάρια δημιουργήθηκαν το 2021 και εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 16 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2031, σημειώνοντας CAGR 9,8% από το 2022 έως το 2031. Η έκθεση παρέχει μια …

Το μέγεθος της αγοράς διαχείρισης στόλου IoT θα φτάσει τα 16 δισεκατομμύρια δολάρια Read More »

Η παγκόσμια αγορά ηλεκτρονικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων θα φτάσει τα 721,8 εκατομμύρια δολάρια έως το 2031:

PORTLAND, OR, 17 Νοεμβρίου 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύτηκε από την Allied Market Research, η παγκόσμια αγορά ηλεκτρονικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων απέφερε 367,2 εκατομμύρια δολάρια το 2021 και προβλέπεται να φτάσει τα 721,8 εκατομμύρια δολάρια έως το 2031. CAGR 7,4% από το 2022 έως το 2031. Η έκθεση παρέχει λεπτομερή ανάλυση …

Η παγκόσμια αγορά ηλεκτρονικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων θα φτάσει τα 721,8 εκατομμύρια δολάρια έως το 2031: Read More »

Το μέγεθος της αγοράς νανοεπικαλύψεων θα εκτιμηθεί στα 20,1 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2031 |

PORTLAND, OR, 17 Νοεμβρίου 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύτηκε από την Allied Market Research, παγκοσμίως αγορά νανοεπικαλύψεων Παρήγαγε 10,7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020 και προβλέπεται να φτάσει τα 20,1 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030, αυξάνοντας με CAGR 6,7% από το 2021 έως το 2030. Η έκθεση παρέχει λεπτομερή ανάλυση των …

Το μέγεθος της αγοράς νανοεπικαλύψεων θα εκτιμηθεί στα 20,1 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2031 | Read More »

Μέχρι το 2031, το μέγεθος της αγοράς νανοαργιλών θα είναι 2,0 δισεκατομμύρια δολάρια

PORTLAND, OR, 17 Νοεμβρίου 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύτηκε από την Allied Market Research, παγκοσμίως αγορά νανοαργιλών Παρήγαγε 0,6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021 και εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 2,0 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2031, σημειώνοντας CAGR 13,3% από το 2022 έως το 2031. Η έκθεση παρέχει λεπτομερή ανάλυση των …

Μέχρι το 2031, το μέγεθος της αγοράς νανοαργιλών θα είναι 2,0 δισεκατομμύρια δολάρια Read More »

Η παγκόσμια αγορά θεραπείας παραισθησίας αναμένεται να φτάσει

PORTLAND, OR, 17 Νοεμβρίου 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύτηκε από την Allied Market Research, παγκοσμίως Αγορά θεραπείας παραισθησίας Το μέγεθος υπολογίστηκε σε 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021 και αναμένεται να φτάσει τα 7,9 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2031, σημειώνοντας CAGR 3,8% από το 2022 έως το 2031. Η έκθεση παρέχει …

Η παγκόσμια αγορά θεραπείας παραισθησίας αναμένεται να φτάσει Read More »